Când se deschide Programul Casa Verde Fotovoltaice? Dosarul cu șină e voluminos

Marius Ghilezan ACTUALITATE POLITIC

Aplicaţia pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023, destinată persoanelor fizice, ar putea fi deschisă la sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie, a anunţat ministrul mediului Barna Tánczos, potrivit Știri pe surse.

Programul Casa Verde Fotovoltaice ar putea demara la finalul lui martie – începutul lui aprilie. Bugetul s-a mărit față de anul trecut.

Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu a fost aprobat ieri de Guvern. Vor exista două tranșe de apeluri de finanțare, în anul 2023. Aceeași instituție gestionează și banii de Rabla.

Cel puțin 80.000 de beneficiari

Ministrul mediului a mai adăugat că, prin bugetul alocat, se vor putea instala panouri fotovoltaice „pe cel puţin 80.000 de case”.

„Programul prevede posibilitatea instalării acestor sisteme de panouri fotovoltaice pe cel puţin 80.000 de case, în această primă fază, urmând să completăm bugetul la rectificare. Ne propunem ca înscrierea instalatorilor care pot realiza aceste lucrări în program să înceapă într-un termen de 8-10 zile,”a mai spus Barna Tánczos.

Cine sunt persoanele eligibile pentru a aplica la Programul Casa Verde 2023

Potrivit AFM, ste considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;

-este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

-nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

-în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;

-nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

citește și: Cât costă un parc fotovoltaic? Cum să te încălzești cu energie solară?

Actele necesare pentru depunerea dosarului la Programul Casa Verde:

-cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

-decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;

-declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la ghidul de finanțare, completată şi semnată de către solicitant, în original;

-actul de identitate al solicitantului, în copie;

-actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

-extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

-documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

-copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

-pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;

-certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

-în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul, în original;

-certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

-certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

-adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.

Pentru Programul de mașini electrice sau hibrid încă nu s-au făcut publice datele.

Loading...

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

sexyvideoshd.net
bokep-indo.me cam brunette in stockings.

Check Also
Dorel Săndesc a demarat lupta împotriva fumatului în Spitalul Județean Timișoara
Fostul secretar de stat din Ministerul sănătății și conducătorul medicilor anesteziști din România, Dorel Săndesc, ...